S
istem Penilaian ::1. PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI ( 90 MARKAH)
   Terdapat DUA (2) sistem penilaian latihan industri yang digunapakai buat masa sekarang. Pelajar yang menjalani latihan industri bagi sesi JUN 2011 tertakluk kepada sistem penilaian yang terkandung di dalam buku Garis Panduan Latihan Industri (Edisi Pertama). Manakala bagi pelajar yang menjalani sesi DISEMBER 2011 dan seterusnya akan tertakluk kepada sistem penilaian yang terkandung di dalam buku Garis Panduan Latihan Industri (Edisi 2011).


SISTEM PENILAIAN LI (EDISI PERTAMA)


2. PENILAIAN T3410 - SOFT SKILLS (10 MARKAH)
     -- Sila klik disini untuk maklumat berkenaan dengan softskills --
SISTEM PENILAIAN LI (EDISI 2011)

1. PENILAIAN OLEH ORGANISASI
2. PENILAIAN OLEH POLITEKNIK